Skip to main content
Profile
Profile picture for user tcankar
Tjaša
Cankar
Affiliation
ZRC SAZU (Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts)
Member since: 2024.01.29
Slovenia
Other
About (in English)
Tjaša Cankar is a PhD candidate at ZRC SAZU (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts) and holds the position of a research assistant at IEDC-Bled School of Management. Her academic pursuits are focused on exploring the intricacies of institutional changes, policy institutionalization, policy mobility in various geo-political contexts, and the process of Europeanization of the 'Balkans'. Throughout her academic journey, she has actively participated in several European Commission projects, ranging from H2020 to Erasmus+ initiatives, primarily contributing to capacity-building efforts, strategic planning, and implementation. Additionally, she has worked on a project in partnership with the Slovenian and Icelandic ministries of foreign affairs, addressing matters related to transparency and equal opportunities within diplomacy.
About (other languages)
Tjaša Cankar je raziskovalna asistentka in doktorska kandidatka na Inštitutu za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU in IEDC-Poslovni šoli Bled. Ima strokovne in praktične izkušnje na področju institucionalizacije enakosti spolov kot asistentka pri večih projektih, ki so se ukvarjali z enakostjo spolov in institucionalnimi spremembami v visokem šolstvu in akreditacijskem procesu. Sodelovala je tudi pri projektu dveh držav, Slovenije in Islandije, na temo enakih možnosti v diplomaciji. Njena trenutna zanimanja so institucionalizacija politik enakosti spolov in prenos zahodnih politik enakosti spolov v vzhodno- in južnoevropske države v času ti. 'evropeizacije' Balkana, pa tudi zgodovina (konceptov) enakosti in vključenosti na tem prostoru.
Area of expertise, interest, main activities
gender equality, Europeanisation of the East, discursive divide between West and East, post-communism, institutional change, feminist theory, institutionalist theory