Skip to main content
Profile
Profile picture for user eciaputa
Ewelina
Ciaputa
Affiliation
Jagiellonian University in Krakow
Member since: 2024.01.29
Poland
CoP Member
INSPIRE Consortium
About (in English)
Sociologist and researcher at the Institute of Sociology, Jagiellonian University in Krakow. Her research interests focus on gender and queer studies, issues concerning the discursive construction of identity and citizenship, and sexuality and intimacy in contemporary societies. She is the author of numerous articles published in national and international journals and co-editor of a book on masculinity studies in Poland.
About (other languages)
Ewelina Ciaputa jest socjolożką i badaczką afiliowaną przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół gender oraz queer studies, zagadnień dotyczących dyskursywnego stwarzania tożsamości i obywatelstwa oraz seksualności i intymności we współczesnych społeczeństwach. Jest autorką wielu artykułów publikowanych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz współredaktorką książki z zakresu studiów nad męskością w Polsce.
Area of expertise, interest, main activities
gender equality and structural change in HEIs, Facilitation, Research